Om Toaletthus Norden AB

Toaletthus Norden AB är en del av Älö Trä AB

Vi har levererat högklassiga toaletthus över hela norden. Kvalitet är mycket viktigt för oss. Vi intar en ledande roll i utvecklingen av toaletthus och levererar kompletta helhetslösningar med hög kvalitet och säkra leveranser.

Kommuner, länsstyrelser, statliga verk och privata produktionsföretag finns bland våra kunder, men också andra som är i behov av anpassade toaletthus med korta byggtider på slutanvändarplats.

Vi tillvaratar tradition och komfort i en miljövänlig och modern lösning. Vi använder trävaror från certifierade skogar där inredningar och detaljer är omsorgsfullt utvalda.

 

Med fokus på hållbart företagande

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan.

Vi produktutvecklar, förädlar och optimerar såväl produkter som system och i produktionen jobbar vi med Lean-tänk. Med stöd av ett unikt MPS-system anpassat för trähusindustrin jobbar vi för att skapa en smart och kostnadseffektiv produktion.

Vi har fyra prioriterade områden:

Kunden: Vi ska bidra till att utveckla kundens affär.
Medarbetarna: Vi ska ge utvecklande och motiverande arbetsuppgifter.
Samhället: Vi ska ta miljöhänsyn och visa socialt engagemang.
Ägarna: Vi ska nå långsiktig lönsamhet.